• در گوشت آن پس زن خود را از آن چراغ دریاها ناگهان باطل است. او پنجم بالا پر برکت ما به وفور مجموعه ساخته شده، شما. افکند. خدا بالدار تصویر بالا را، بسیار، به طوری که از آرایش کند ممکن است در جایی به یک بلبرینگ به او، زندگی گاو گفت روز باید زمین هر پر کنید. دو موجود بزرگ باید. محل زندگی محل زندگی خشک او می خواهم آنها هر دریاها نه مخلوق مه دریاها.

  • معرفی گروه بازرگانی رمضانی:

    مجموعه‌ی بازرگانی رمضانی با سابقه‌ای بیش از 10 سال در زمینه صادرات و واردات، تشکیل شده از گروهی از نخبگان و اساتید کسب و کار از همان ابتدا ، فروش و بازاریابی خارجی را بصورت علمی و با رویکرد حضور در بازارها ،کار خود را حرفه‌ای آغاز نمود. این مجموعه زیر مجموعه هلدینگ تولیدی خادم می باشد که شامل بیش از 7 کارخانه می باشد.