حیدر

حیدر

مدیر عامل

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سلام
متولد: 1369 - تهران
سوابق تحصیلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناس مهندسی نرم افزار

سوابق اجرایی

مدرس دوره های تخصصی امنیت، رمز نگاری اطلاعات، BIAN و زبان مدل سازی فرایند BPMN